Osmosarbetet del ett/ obsession and necessity/ kläder på/ av/ geografiska förutsättningar/ basala behov 2009

Svetsade stålkonstruktioner, papper, entrématta, mdf, trä mm. Konstakademin, Stockholm.
© Sofia Bäcklund 2023