Osmosarbetet del ett/ obsession and necessity/ kläder på/ av/ geografiska förutsättningar/ basala behov 2009

Svetsade stålkonstruktioner, papper, entrématta, mdf, trä mm.
Visades på Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning på Konstakademin i Stockholm.

De tre skulpturerna skildes åt av en träribba som även delade av hela rummet i två delar. För att se resten av utställningen fick man kliva över (eller gå runt och använda en annan ingång.) Ribban var vitmålad på en sida och hölls uppe på mitten av ett stöd bestående av mina arbetsbyxor och en överbliven träbit.

© Sofia Bäcklund 2022