Rutin. Frukost osv. 2010

Svetsade stålkonstruktioner, presenning, tyg, geotextil, plast, papper

Visades i Wanås skulpturpark och konsthall som en del i projektet “En annan väg”, där 18 konstnärer deltog. Projektet började med en 60 mil lång resa där deltagarna till fots, till häst, på cykel (eller i fantasin) färdades mellan Stockholm och Wanås hösten 2009.

Verket “Rutin. Frukost osv.” bestod av en utomhusinstallation och en inomhusinstallation. I en lite bortglömd del av parken visades fem skulpturer. I ett rum inuti konsthallen visades fyra skulpturer. Rummets utformning var en del av verket. Det hade två öppningar varav en var bred som en garageport men lägre än en normal dörröppning. Skulpturerna stod vända mot denna öppning. Det fanns även en normalstor ingång från andra hållet.

© Sofia Bäcklund 2022