Referensramar 2012

Förzinkat stål, silverpresenning. Skulptur i Pilane, Tjörn.
© Sofia Bäcklund 2023