Referensramar 2012

Förzinkat stål, silverpresenning
Skulptur i Pilane, Tjörn 2012


© Sofia Bäcklund 2022