on longing - förberedelser för fiktion 2008

Svetsade stålkonstruktioner, tyg, pappersmassa, person mm. Uppsala Stadsteater.
© Sofia Bäcklund 2023