on longing - förberedelser för fiktion 2008

Svetsade stålkonstruktioner, tyg, pappersmassa, person mm.

Visades på Uppsala Stadsteater.

Installationen bestod av fyra skulpturer och var placerad i foajén, mitt emot garderoben, alldeles intill entrén till stora scenen. En av skulpturerna bestod delvis av en person. Det enda som syntes var fötterna. Rygg och armar kunde skymtas. Personen befann sig i skulpturen när det var folk i lokalen, före och efter föreställning, samt i pausen.

© Sofia Bäcklund 2022