Lejonparten 2012

Svetsade stålkonstruktioner, färgat tyg, kartong. Centre PasquArt, Biel/Bienne, Schweiz.
© Sofia Bäcklund 2023